dilluns, 20 de desembre del 2021

CONVOCATÒRIA II PREMI AURORA

El premi AURORA s’atorga en el marc dels actes AL VOLTANT del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i té per objectiu reconèixer i visibilitzar socialment el valor del treball realitzat per dones o entitats que hagin contribuït a millorar la situació de les dones del municipi de Lloret de Mar, en tots els àmbits, i a avançar cap a relacions equitatives entre dones i homes.


 
Guardó del Premi Aurora creat per Joan Masferrer

 

En la seva primera edició aquest guardó, que vol reconèixer la tasca de les dones en favor de la igualtat de gènere, va recaure en l'artista multidisciplinar i activista Neus Dalmau. L' Aurora en va voler destacar la seva sororitat i la seva lluita contra el masclisme.Neus Dalmau Corominas, I Premi AuroraBases de participació

1.    Objecte del premi.

Aquestes bases tenen per objecte la regulació de la concessió del premi AURORA, que l’Associació de Dones L’Aurora de Lloret de Mar atorga anualment com a reconeixement públic a una dona o entitat que s’ha distingit per la seva tasca en l’àmbit de la igualtat de gènere, realitzant treballs, accions o projectes que hagin suposat una millora representativa en:

-       La promoció i defensa dels drets de les dones i de la igualtat de gènere.

-       El reconeixement, valoració i dignificació de les contribucions de les dones als àmbits socials, econòmics, polítics, científics, docents, esportius, culturals, laborals, sindicals, artístics, etc.

-       La millora de la situació i l’apoderament de les dones a la nostra societat o arreu.

-       La implicació social en l’erradicació de la violència masclista.

-       El reforçament de la perspectiva de gènere en el marc de les polítiques sectorials públiques.

2.    Dotació.

El Premi AURORA consistirà en una escultura, amb el nom de persona o entitat guanyadora i l’any.

3.    Presentació de candidatures.

Tothom pot presentar una candidatura d’una altra persona o entitat que compleixi els requisits per optar al premi. Per presentar-la, s’ha d’enviar un correu electrònic a l’associació de Dones L’Aurora (auroralloret@gmail.com), amb el nom de la persona o entitat i un escrit amb els mèrits que la fan mereixedora del premi..

El termini és fins el 31 de gener de 2022.

Les candidatures no premiades podran tornar a ser presentades en convocatòries posteriors.

4.    Criteris de valoració.

El jurat valorarà les candidatures rebudes, en base a l’explicació raonada presentada i contemplarà els següents criteris, que tindran el mateix valor de ponderació:

-       Trajectòria de la persona o entitat proposada, en l’àmbit de la igualtat de gènere, on ha desenvolupat la seva activitat.

-       Rellevància, repercussió i influència de l’actuació, acció, treballs o projectes desenvolupats.

5.    Jurat.

El jurat estarà format per les sòcies de L’Aurora.

6.    Veredicte i lliurament del premi.

El premi es farà públic en el marc dels actes AL VOLTANT DEL 8 DE MARÇ.

Es podrà declarar desert, quan el jurat consideri que les candidatures presentades no reuneixen els requisits exigits.

El veredicte del jurat és inapel·lable.

7.    Acceptació de les bases.

La participació en el premi AURORA comporta l’acceptació total de les presents bases, i el seu incompliment l’anul·la.

 

Entrega I Premi Aurora - 13 de març 2021